පාසල් පුවත්

පන්නිපිටිය ධර්මපාල වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානය මහ ඉහළින්

2017 ජූලි 05 වැනි බදදා - 80  

පන්නිපිටිය ධර්මාපාල විද්‍යාලයේ වාර්ෂික (2015-2016) ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය මහරගම තරුණ සේවා රඟහලේදී විද්‍යාලයේ කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය නව නිපැයුම් හා ව්‍යවසාය අංශයේ අධ්‍යක්ෂ තුසිත සුගතපාල සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් කන්නංගර මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ.

විදුහල්පති ඕෂාර පණ්ඩිතරත්න මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පැවැත්වූ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ දී සිසු සිසුවියන් 600කට අධික පිරිසක් විශේෂ ඇගැයීම් ත්‍යාල ලබා ගත්හ.වසරේ විශිෂ්ටතම ශිෂ්‍යාට හිමි සම්මානය භානුක ජීවන්ත සමරජීව ශිෂයා විසින් හිමිකර ගන්නා ලදී. 

උත්සවය සඳහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ප්‍රමුඛ මහ සංඝරත්නය ද නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ සිසු සිසුවියන්, දෙමවුපියන් ද ආදි සිසුන් ද එක්ව සිටියහ.
ඡායාරූප-රුසිරු තරංග

DSC_9236 DSC_9237 DSC_9238 DSC_9240 DSC_9241 DSC_9242 DSC_9244 DSC_9245 DSC_9246 DSC_9249 DSC_9250 DSC_9251 DSC_9253 DSC_9254 DSC_9258 DSC_9259 DSC_9261 DSC_9263 DSC_9266 DSC_9267 DSC_9268 DSC_9269 DSC_9270 DSC_9272 DSC_9273 DSC_9274 DSC_9275 DSC_9276 DSC_9277 DSC_9278 DSC_9279 DSC_9280DSC_9287 DSC_9288 DSC_9290DSC_9294 DSC_9295DSC_9301DSC_9305DSC_9308 DSC_9309 DSC_9311 DSC_9312DSC_9315 DSC_9316DSC_9319 DSC_9320 DSC_9326 DSC_9327 DSC_9328 DSC_9329 DSC_9330 DSC_9335 DSC_9340 DSC_9341 DSC_9343 DSC_9344 DSC_9345 DSC_9349 DSC_9350 DSC_9352 DSC_9357 DSC_9360 DSC_9362DSC_9370 DSC_9371 DSC_9372 DSC_9375 DSC_9377 DSC_9378 DSC_9379 DSC_9380 DSC_9383 DSC_9385 DSC_9386 DSC_9388 DSC_9391 DSC_9396 DSC_9397 DSC_9401 DSC_9404 DSC_9406 DSC_9408 DSC_9412 DSC_9416 DSC_9418 DSC_9422 DSC_9423 DSC_9424 DSC_9426DSC_9432 DSC_9441 DSC_9442 DSC_9443 DSC_9444 DSC_9447 DSC_9448 DSC_9449 DSC_9453 DSC_9454 DSC_9455 DSC_9456 DSC_9457 DSC_9459 DSC_9461 DSC_9462 DSC_9463 DSC_9465 DSC_9466 DSC_9469 DSC_9470 DSC_9471 DSC_9474 DSC_9475 DSC_9476 DSC_9477 DSC_9478 DSC_9479 DSC_9480 DSC_9481 DSC_9483 DSC_9484 DSC_9485 DSC_9486 DSC_9487 DSC_9488 DSC_9489 DSC_9492 DSC_9494 DSC_9496 DSC_9498 DSC_9499 DSC_9502 DSC_9503 DSC_9504 DSC_9506 DSC_9507 DSC_9509 DSC_9510 DSC_9513 DSC_9515 DSC_9517 DSC_9519 DSC_9520 DSC_9521 DSC_9522 DSC_9523 DSC_9524 DSC_9525 DSC_9527 DSC_9528 DSC_9529 DSC_9530 DSC_9532 DSC_9533 DSC_9534 DSC_9536 DSC_9537 DSC_9538 DSC_9539 DSC_9540