පුවත්

වෙරළේ අසිරිය ත්‍යාග ප්‍රදානය දා...

2017 ජූලි 17 වැනි සඳුදා - 78  

සොබා 2017 ජගත් පරිසර දින සැමරුම් උළෙල සමගාමීව කැස්බෑ සංරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය විජය ළමා පුවත්පතේ සහයෝගයෙන් වෙරළේ අසිරිය චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය හා සම්මාන සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹ මහජන පුස්තකාල ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත්විණි. මෙහි දී වෙරළ සුරැකීම හා කසළ විධිමත්ව බැහැර කරමින් පරිසරය සුරකින සමාජයක් අරඹයා අමැතිවරයා විසින් දේශනයක් සිදුකළහ.

19748601_1925510297730479_142309788643304172_n 19748721_1925510647730444_8933887584501984948_n (1) 19748721_1925510647730444_8933887584501984948_n 19756504_1925510887730420_1876288162104419779_n 19756696_1925510421063800_8155065916336538431_n 19875110_1925510467730462_4196365255311276345_n 19875533_1925510817730427_1751187578149580264_n 19959050_1925510734397102_1705357545444696419_n DSC_0002 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0044 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0522 DSC_0524 DSC_0533 DSC_0535 DSC_0536 DSC_0539