පාසල් පුවත්

මහනුවර උසස් බාලිකාවේ ‘වයිති’ චිත්‍ර දැක්ම

2017 අගෝස්තු 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 30  

 

          මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ චිත්‍ර කලා විෂයය හදාරන ශිෂ්‍යාවන් ඉදිරිපත් කළ වයිති 2017 චිත්‍ර දැක්ම පසුගිය දා විදුහල් ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පැවැත්විණි.

          විදුහල්පතිනි එම්. අබේගුණසේකර මහත්මියගේ උපදෙස් මත චිත්‍ර විෂය ප්‍රධාන සරත් ජයවීර මහතාගේ සහ උපාලි දිසානායක මහතාගේ මග පෙන්වීමෙන් සංවිධානය කෙරුණු මෙම චිත්‍ර දැක්මට ශිෂ්‍යාවන්ගේ චිත්‍ර 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර දෙදිනක් පුරා නොමිලේ ප්‍රදර්ශනය කෙරිණි. එහි විශේෂ අවස්ථා කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ.

( ඇන්ටන් විජේරත්න විසිනි)

20170703_080049 20170703_080133 20170703_090706