ලොව වටා

සාහිත්‍යයට හිමි නොඛෙල් ත්‍යාගය කසුවෝ ඉෂිගුරෝ ට

2017 ඔක්තෝබර් 06 වැනි සිකුරාදා - 51  

2017 නොඛෙල් සාහිත්‍ය ත්‍යාගයේ ජයග්‍රාහකයා ලෙස ජපාන සම්භවයක් සහිත බුකර් සම්මානයද දිනාගත් බ්‍රිතාන්‍ය ලේඛක කසුවෝ ඉෂිගුරෝ (Kazuo Ishiguro) මහතායි සම්මානයේ හිමිකරුවා බවට පත්ව ඇත්තේ. මේ දක්වා ග්‍රන්ථ 8ක් රචනා කළ ඔහු මිනිස් හැගීම් හා මානුෂික අදහස් පල කිරීමේ සමත් විශිෂ්ට ලේඛකයකු ලෙස නම් කර තිඛෙනවා.

  1. වෛද්‍ය නොබෙල් ත්‍යාගය ඇමෙරිකාවට

  2. නොඛෙල් සම්මාන කමිටුව