අලුත් පොත්

දෙයියන්දර ජාතික පාසලේ නව පරිපාලන ඒකකය විවෘත කෙරේ

2017 නොවැම්බර් 07 වැනි අඟහරුවාදා - 33  

මාතර, දෙයියන්දර ජාතික පාසලේ ඉදිකෙරුණු නව පරිපාලන ඒකකය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ලංකාදීප ප්‍රධාන කර්තෘ සිරි රණසිංහ මහත්වරු අතින් විවෘත කෙරිණි. විද්‍යාලය වෙත පැමිණි ජනාධිපති සිසු දරුවන් විසින් පිළිගත් අතර නව පරිපාලන ඒකකය විවෘත කළ ජනාධිපති සහ ආරාධිත අමුත්තන් එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක ද නිරත විය. මහින්ද අමරවීර, ෆයිසර් මුස්තාෆා යන අමැතිවරුන්ද දකුණු පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ශාන් විජයලාල් ද සිල්වා මහතා ඇතුළු පළාත් මැති ඇමතිවරු පිරිසක් ද මේ සඳහා එක්ව සිටියහ. විදුහල්පති ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. අමරසේන මහතා ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලය, දෙමවුපියන්, ආදි සිසුන් ඇතුළු පිරිසක් ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.