පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

අන්තර් පළාත් පාසල් ත්‍රෝබෝල් තරගාවලිය ඇරඹිදා...

2017 නොවැම්බර් 24 වැනි සිකුරාදා - 13  

අන්තර් පළාත් පාසල් ත්‍රෝබෝල් තරගාවලිය වැල්ලවාය කුමාරදාස විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාංගණයේදී පසුගියදා පැවැත්විණි.
පාසල් සිසුන්ගේ රංගන, සරඹ සංදර්ශන හා තූර්ය වාදනවලින් විචිත්‍රවත්වූ එහි සමාරම්භක අවස්ථාවට ඌව පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය චාමර සම්පත් දසනායක, වාරිමාර්ග අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගි වූහ.
සමාරම්භක උත්සවයේ අවස්ථා කීපයක් මෙහි දැක්වේ.
(වියලූව වාර්තාකරැ නිශාන්ත කුමාර)