පාසල් පුවත්

මාතර රෝහණ මහ විදුහලට මුද්‍රා නාට්‍ය ජයක්

2017 දෙසැම්බර් 06 වැනි බදදා - 18  

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සංවිධානය කළ 2017 සමස්ත ලංකා නැටුම් හා මුද්‍රා නාට්‍ය තරගාවලියේ සමූහ මිශ්‍ර මුද්‍රා නාට්‍ය අංශයේ දකුණු පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය සහ සමස්ත ලංකා තෙවැනි ස්ථානය මාතර මැද්දවත්ත රෝහණ මහ විදුහලට හිමිවිය.
මෙහි නර්තනය සී. ඩබ්. එම්. මානෙල් සරත් කුමාර, සංගීතය සාරංග කුමරප්පෙරැම, නාට්‍ය පුහුණු ඉඳුනිල් අබේවික්‍රම, පසුතල නිර්මාණය විජය හෙට්ටිආරච්චි, වාදන සහය චමරි වනිගරත්න යන ගුරැ මහත්ම මහත්මීහු මෙහෙයව වූහ. රෝහණ මහ විදුහල්පති වගේගොඩ පියනන්ද හිමියන්ගේ උපදෙස් පරිදි මෙම කටයුතු සිදු කෙරිණ. මෙහි දැක්වෙන්නේ එම ජයග්‍රාහී මුද්‍රා නාට්‍ය කණ්ඩායමයි.
(දෙවිනුවර දම්සිරි කරැණානායක)