අලුත් පොත්

බියගම පෙරපාසල් ගුරුවරියන්ට උපහාර සම්මාන

2017 දෙසැම්බර් 20 වැනි බදදා - 37  

බියගම පෙර පාසල් ගුරු සංසදය සංවිධානය කළ ගුරු උපාහාර හා ඇගයීම් සම්මාන උළෙල බියගම ප්‍රාදේශිය සභා බහුකාර්ය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. පළාත් සභා හා ප්‍රාදෙශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් හා රාජ්‍ය නිලධාරින් ඇතුළු අධ්‍යාපනඥයින් රැසක් මේ අවස්තාවට සහභාගී වූහ. පෙර පාසල් සංසදයේ සභාපති උපුල් වීරසිංහ, ලේකම් දිස්නා වීත්‍රාංගනී ඇතුළු පෙර පාසල් සංගමය විසින් උළෙල සංවිධානය කර තිබුණි. පෙර පාසල් සඳහා සේවා රැසක් ඉටු කළ ආරක්ෂක රාජ්‍ය ඇමති රුවන් විජයවර්ධන මහතාට උපාහාර සම්මානයක් ද මෙහිදී පිරිනැමිණි. එය පළාත් සභා මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න සම්පත් මහතා හා ප්‍රාදේශය සභා අපේක්ෂක ශම්මි ප්‍රියංකර මහත්වරු විසින් ලබා ගන්නා ලදී. හිටපු බියගම ප්‍රාදේශිය සභා සභාපති ආනන්ද ගනේපොල මහතාට ද මෙහිදි ඇයීම් තිළිණ ප්‍රධානය කරන ලදී. බියගම ප්‍රදේශයේ පෙර පාසල් ගුරුවරියන් රැසක් මෙහදී උපහාර සම්මානයෙන් පිදූම් ලැබූහ.