පුවත්

පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය

2018 ජනවාරි 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 29  

2018 වසර සඳහා පාසල් පෙළපොත් බෙදාදීමේ ජාතික උත්සවය ජනවාරි 11 වනදා කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි. රජය විසින් නොමිලේ ලබා දෙන පෙළපොත් ළමුන් අතට පත් කිරීම සඳහා සෑම වසරකදීම අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන අතර එය සංකේතවත් කරමින් සෑම වසරකදීම පාසල් පෙළපොත් දරුවන්ට ලබාදීමට අදාළව ජාතික උත්සවයක් පැවැත්විණ.

නොමිලේ ලබා දෙන පෙළපොත් නැවත පරිහරණය කළහැකි වනසේ භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම, අරපිරිමැස්ම, පාසල් අධ්‍යාපනයේ වටිනාකම හා වැදගත්කම පිළිබඳවත්, රටේ ජනතාවගේ බදු මුදලින් රජය මගින් නොමිලේ දරුවන් අතට පත් කෙරෙන පාසල් පෙළපොත් භාවිතා කරමින් මනා අධ්‍යාපනයක් ලබා යහපත් පුරවැසියෙකු ලෙස සමාජයට පිවිසීමේ වැදගත්කම ආදී කරුණු පිළිබඳවත් පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමට වාර්ෂිකව මෙවැනි  ජාතික උත්සවයක් සංවිධානය කිරීම මෙහි අරමුණයි.

ඡායාරූප- රෝමේෂ් ධනුෂ්ක සිල්වා