පාසල් පුවත්

දැදිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර ක්‍රිඩා උළෙල 15 වැනිදා

2018 පෙබරවාරි 13 වැනි අඟහරුවාදා - 33  

දැදිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නිවාසාන්තර මලල ක්‍රිඩා උළෙල මේ මස 15 වැනිදා විදුහල්පති වසන්ත කුමාර මාපා මහතාගේ අධීක්ෂණයෙන් සබරගමුව පළාත් ක්‍රීඩා හා ශාරිරික අද්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඒ. එම්. උපසාර අලහකොන් මහතාගේ මුලසුනින් සහ කෑගල්ල කලාප ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, දැදැගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ මහත්මාවන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් දැදිගම පැරකුම්බා මහා විදුහල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන බව විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා සංවිධාන කමිටුව නිවේදනය කරයි.