පාසල් ක්‍රීඩා පුවත්

කුලියාපිටිය ශාන්ත ජෝසප් පිරිමි විදුහලේ මලිඳුට රන් පදක්කම් දෙකක්

2018 අප්‍රේල් 10 වැනි අඟහරුවාදා - 15  

ශ්‍රී ලංකා කරාතේ ශූරතා 2017 තරගාවලිය කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි. වයස අවුරැදු 13 න් පහළ කාතා කුමිතේ යන තරග අංශ දෙකෙන්ම ප්‍රථම ස්ථාන දිනා රන් පදක්කම් 2 ක් හිමිකර ගැනීමට කුලියාපිටිය ශාන්ත ජෝසප් පිරිමි මහ විදුහලේ පී. එම්. මලිඳු දුලාංජන සිසුවා සමත්ව ඇත.
ඔහුගේ පුහුණුකරැ ජපන් ෂෝටෝ කාත් කරාතේ දෝ සන්තුකායි සංගමයේ ප්‍රධාන උපදේශක සුයාම රත්නතිලක මහතාය.
(ඡායා - කුලියාපිටිය චාමර විමලරත්න)

දින පොත