පාසල් පුවත්

බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවයට පාසල් සිසුහු එක්වෙති

2018 අප්‍රේල් 10 වැනි අඟහරුවාදා - 12  

බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංස්කෘතික බල මණ්ඩලය මගින් සංවිධානය කරන ලද බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය උත්සවය කුලී/ කොස්වත්ත ගාමිණි මහා විද්‍යාලයේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි. මෙම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිතයා වශයෙන් ප්‍රවීණ ගී පද රචක බුද්ධදාස ගලප්පත්ති මහතා සහභාගි විය. එහිදී කුලී/ කොස්වත්ත ගාමිණි මහා විද්‍යාලයේ නර්තනය හදාරන සිසු දැරියන් පිරිසක් ඉදිරිපත් කළ නර්තනයක් මෙම ඡායාරෑපයෙන් දැක්වේ.
(බිංගිරිය වික්ටර් සෝමවීර)