පාසල් පුවත්

විල්බාගෙදර කනිෂ්ඨයේ හා කටගමුව ප්‍රාථමිකයේ ශිෂ්‍යත්ව සමත්තු

2018 අප්‍රේල් 10 වැනි අඟහරුවාදා - 13  

විල්බාගෙදර කනිෂ්ඨ  විද්‍යාලයේ සහ කටගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ මෙවර පහවසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත්වූ සිසුන් ඇගයීමට ලක්කර ඔවුනට තිළිණි ප්‍රදානය කිරීම විල්බාගෙදර ශෛලතලාරාම පුරාණ විහාරයේදී පසුගියදා සිදුකෙරිණි. 
මෙහිදී විල්බාගෙදර කනිටු විද්‍යාලයේ සිසුන්  හයදෙනෙකුද ,කටගමුව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ සිසුන් හයදෙනෙකුද  ,මෙදින ඇගයීමට ලක්කෙරිණි. විහාරාධිපති කෙසෙල්වතුගොඩ සුමංගල හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  ,හංවැල්ල ශ්‍රී ශෛලබිම්බාරාමාධිපති කරැපනාවල  ධම්මජීව හිමියන්ගේ දායකත්වයෙන්, විදුහල්පතිවරැන්ගේ  හා ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ද සහභාගිත්වයෙන් උලෙළ පැවැත්වුණි .
සත්කෝරළ මාධ්‍ය සංසදය විසින් උලෙළ සංවිධානය කෙරැණු අතර සිසුන්ගේ  හා මාධ්‍යවේදීන් ගේ ගීත  ගායනාවලින් උලෙළ වර්ණවත් කෙරිණි.
(නිකවැරටිය ,ප්‍රියානි මංගලිකා)