පුවත්

විජායි ළමා පුවත්පතට උපාහාර

2018 මැයි 02 වැනි බදදා - 19  

විජය පුවත්පත් සමාගම විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන විජය පුවත්පතේ සහෝදර පුවත්පත වන විජායි ළමා පුවත්පත දමිළ මාධ්‍ය දරුවන්ගේ දැනුම, කුසලතා ආකල්ප පෝෂණය කිරීම වෙනුවෙන් උපාහාර උළෙලක් කාන්තන්කුඩි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය ශ්‍රවනාගාරයේ දී කාන්තන්කුඩි ප්‍රාදේශිය ලේකම් රූත්රන් උදයශ්‍රීධර් මහතාගේ හා ප්‍රදේශයේ ප්‍රභූන් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණ. කානතන්කුඩි එෆ්.එම් මාධ්‍ය සංන්ධානය එහි සභාපති එම්.එම්.මජිත් මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් උත්සවය සංවිධානය කර තිබිණ. විජායි පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ වි.රෙඩ්ලි හැරිසන් මහතාට කාන්තන්කුඩි ප්‍රාදේශිය ලේකම් විසින් උපහාර සළුව දමා සම්මාන උපහාරය ප්‍රදානය කෙරිණ. මේ අවස්ථාවට කාන්තන්කුඩි ප්‍රාදේශීය සභා, නගර සභා නියෝජිතයින්, අධ්‍යාපනඥයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්විණ.