පුවත්

මල් ගැන මුද්දර 12ක්

2016 ඔක්තෝබර් 04 වැනි අඟහරුවාදා - 1020  

ශ්‍රී ලංකාවේ මල් 12ක් නිරූපණය කෙරෙන නව මුද්දර කට්ටලයක් නිකුත් කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්දර කාර්යාංශය කටයුතු යොදා තිබේ.

මුද්දර ප්‍රථම දින නිකුත් කිරීම ඔක්තෝබර් මස 07දා සිකුරාදා උදේ 10.00ට තැපැල් සේවා සහ මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තැපැල් මූලස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

SSSS

Flowers of Sri Lank

Sri Lanka Philatelic Bureau of the Department of Posts will issue a new series of Definitive Stamps depicting Flowers of Sri Lanka in the denominations of Rs. 1.00, Rs. 2.00, Rs. 5.00, Rs. 7.00, Rs. 10.00, Rs. 15.00, Rs. 20.00, Rs. 25.00, Rs. 30.00, Rs. 35.00, Rs. 40.00 and Rs. 50.00,on 07thOctober 2016.

 

1.00. Impatienselongata

 •  

           Status:-  Endemic

                                    Perennial to 70 cm tall plant

Distribution:-Montane forest, especially amongst riverside rocks and waterfall zones, or in more exposed places, particularly rocky, scrub covered slopes, locally common, 1170-2000 m alt.

2012 Red List Category:-  VU (Vulnerable)

 

2.00 .Ranunculus sagittifolius

 •  

           Status:-  Endemic

                                    Perennial herb, to 90 cm tall

Distribution:-Upper montane zone. In wet or marshy places, amonggrass.                                              Common. Flowering April to October.

          2012 Red List Category :-  VU (Vulnerable)

 

5.00.  Rhynchoglossumnotonianum

 •  

           Status:-Native

            Sinhala Name:-Diya nilla

Erect, branching herbs, sometimes reduced to a single leaf, 10-80 cm high

Distribution:-Known primarily from the montane forests of the moist and intermediate zones. Also common in South India

          2012 Red List Category :-NT (Near Threatened)

 

7.00. Strobilanthesviscosa var. digitalis

 

 Status:-  Endemic, perhaps restricted to the Knuckles Mountains.

                                    Undershrub 0.3-2.5 m high

Distribution:-Montane forest, 900-1000 m.

2012 Red List Category :-  -

 

10.00 .  Impatiens repens

 

 •  

           Status:-  Endemic

Sinhala Name:-Gal- demata

                                    Trailing or creeping perennial plant

Distribution:-Moist rocks in submontane rain-forest, very rare, to 950 m alt.

2012 Red List Category:-CR (Critically Endangered)

 

15.00.  Gordoniaspeciosa

 •  

           Status:-  Endemic

Sinhala Name:-Rathu-mihiriya

                        Medium-sized trees, up to 15 m tall

Distribution:-In montane forest areas of wet zone, 1270-1650 m, uncommon; flowers and fruits -Oct—Feb.

           2012 Red List Category:-  EN (Endangered)

 

 

20.00.Schumacheriaalnifolia

 •  

           Status:-  Endemic

Sinhala Name:-Kekiri-wara

                        Erect shrubs, with spreading branches

Distribution:-In montane forests in wet zone, 1200—2000 m; fairly common; flowers and fruits June-Apr.

           2012 Red List Category:-  EN (Endangered)

 

25.00.Osbeckiaparvifolia

 •  

           Status:- Native

Sinhala Name:-Bowitiya

                        A prostrate to ascending herb

Distribution:-Also in South India. Montane zone, rather common.

           2012 Red List Category:-EN  (Endangered)

 

30.00.Adrorhizonpurpurascens

 •  

           Status:- Endemic

                         Epiphyte with non‑pseudobulbous stems

Distribution:- on trunks of trees and on rocks by streams in the submontane or mid‑country tropical wet evergreen forests from 548 to 1829 m alt.

           2012 Red List Category:- VU (Vulnerable)

 

35.00.Hebenariaacuminata

 •  

           Status:-Native

                        Terrestrial, leafy herb

Distribution:- Rather common, on the slopes and hill cuttings among grass and other weeds at an alt. between 915 and 1524 m Flowers October-December

           2012 Red List Category:-VU (Vulnerable)

 

40.00.Luisiateretifolia

            New Name-Luisiazeylanica

 •  

           Status:-Native

Epiphyte with non-pseudobulbous, rigid, branching stems        

Distribution:- Rather common, on trees in the tropical wet evergreen forests up to 762 m alt. Flowers March-June, December

           2012 Red List Category:-LC (Least Concerned)

 

50.00.Impatiens henslowiana

 •  

           Status:-Native

                        perennial to 1.5 m tall

Distribution:-Upland rain-forest, scrub and rocky places, frequently bordering rivers and streams or in the spray zone of waterfalls, 900—2000 m alt.

           2012 Red List Category:- VU (Vulnerable)

දින පොත
 • යුනෙස්කෝ මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 අවසන් දිනය - 2019 සැප්තැම්බර් මස 30 දා            මිට්සුබිෂි ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය (Enikki Festa) – 2019 – 2020 ආසියානු ළමුන් නිර්මාණය කරන දින පොත් තුළින් ජාත්‍යන්තර අවබෝධය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණු පෙරදැරි කරගෙන ආසියානු ළමුන්ගේ චිත්‍ර උත්සවය මෙවර ද ජපානයේ යුනෙස්කෝ සංගම් සඳහා වූ ජාතික ෆෙඩරේෂනය (NFUAJ), ආසියානු ශාන්තිකර කලාපයේ යුනෙස්කෝ සමාජ සංගම් සඳහා වූ ෆෙඩරේෂනය, මිටිසුබිෂි පොදු කටයුතු කමිටුව සමග එක්ව සංවිධානය කිරීමට තීරණය කර ඇත Read more...
 • PLC හරිත සිතුවම් පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය -2019 පීපල්ස් ලීසිං ෆිනෑන්සල් සමාගම, විජය පුවත්පතේ සහ ජෛව විවිධත්ව සංගමයේ සහයෝගයෙන් පවත්වනු ලබන හරිත සිතුවම් 2019 පොස්ටර් චිත්‍ර තරගය සඳහා චිත්‍ර නිර්මාණ මේ දිනවල දී භාර ගනු ලැබේ Read more...
 • හස්ත කර්මාන්ත තරඟය 2019               සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය ශ්‍රී ලංකාවේ අස්පර්ශනීය සංස්කෘතික උරැමයෙහි වැදගත් ස්ථානයක් උසුලන හස්ත කර්මාන්ත හා පාරම්පරික ශිල්ප කලා නිර්මාණ ක්ෂේත්‍ර හා සබැඳි දැනුම, ආකල්ප හා කුසලතා අනාගතය සඳහා දායාද කරමින් දේශීයත්වය අගයන ශිෂ්ට සම්පන්න සංස්කෘතික පරිසරයක් තුළ නව අනාගත අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සිසු දරැ පරපුර සූදානම් කරවීමටත්, ඔවුන්ගේ නිර්මාණාත්මක කෞෂල්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් ජාතික ශිල්ප සභාව ඒකාබද්ධව සමස්ත ලංකා පාසල් හස්ත කර්මාන්ත තරගය හා ප්‍රදර්ශනය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබේ Read more...
 • විදුලි අනතුරු වළකිමු සුමිතුරු සැමරුම් දින හා ත්‍යාග ප්‍රදානයදා... මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව විසින් විදුලි ආරක්ෂක දිනය වෙනුවෙන් සංවිධානය කරනු ලබන විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු සමරුම් දින උළෙල හා  විජය ළමා පුවත්පත එක්ව සංවිධානය කළ ‘‘විදුලි අනතුරුවලින් වලකිමු 2018’’ තරගයේ සමස්ත ලංකා පොස්ටර් චිත්‍ර, විඩියෝ සහ රචනා තරගවල ත්‍යාග හා සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානය  (08) දා කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ ලෝටස් ශාලාවේ දී මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ සාලිය මැතිව්, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දමිත කුමාරසිංහ මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි Read more...
 • ළමා නිර්මාණ කියවන්න Read more...