පාසල් පුවත්

ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමයේ පා ගමන දා

2018 ජුනි 26 වැනි අඟහරුවාදා - 11  

මාතර ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමයේ වාර්ෂික පා ගමන මාතර නගරයේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි.
මේ අවස්ථාවට එම විදුහලට සමීප මාතර අප ස්වාමි දුවගේ දේවස්ථානයේ පියතුමන්ලා ද විදුහලේ ගුරැ පිරිස, සිසුවියෝ සහ ආදි සිසුවියෝ ද කුඩාකල එම විදුහලේ ඉගෙනුම ලැබ ඇති කීර්තිමත් ප්‍රකට පුද්ගලයෝ ද එක්ව සිටියහ. විදුහල්පතිනි සඳමලී කුරේරා කන්‍යා සොහොයුරිය ද උප විදුහල්පතිනි රේඛා සමරසිංහ මහත්මිය, අජිතා ප්‍රනාන්දු කන්‍යා සොහොයුරිය ඇතුළු ගුරැ මඩුල්ල හට ආදි සිසුවියෝ මේ සඳහා දායකත්වය සැපයූහ. 
(දෙවිනුවර දම්සිරි කරැණානායක)