පාසල් පුවත්

හොරණ ශ්‍රී පාලි ප්‍රාථමිකයේ ශිෂ්‍යනායක දිනය

2018 සැප්තැම්බර් 14 වැනි සිකුරාදා - 4  

හොරණ ශ්‍රීපාලි විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ ශිෂ්‍යනායක දිනය පසුගියදා පැවැත්වුණි. එහිදී විදුහල්පති ඩබ්ලිව්.ජයසිරි සහ හොරණ මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක ප්‍රසන්න වැලිකල යන මහත්වරැන් ශිෂ්‍ය නායිකාවන් දෙදෙනෙකුට නිල ලාංඡන පැලඳවූ ආකාරය ඡායාරෑපවලින් දැක්වේ.
ප්‍රාථමික අංශය භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඩබ්ලිව්.ඒ.හරිස්චන්ද්‍ර මහතා ද ඡායාරෑපයේ සිටියි.
(ඡායාරෑප - කළුතර සුනිල් එස්.තන්ත්‍රිආරච්චි)