ක්‍රීඩා පුවත්

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාරම්භක උළෙල

2018 ඔක්තෝබර් 02 වැනි අඟහරුවාදා - 31  

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාරම්භක උළෙල සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ සමාරම්භක උළෙල සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ දී අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් ඊයේ (01) පස්වරුවේ පැවැත්වුණා.

 

දින පොත