පාසල් පුවත්

නාවල ජනාධිපති බාලිකාවෙන් පොසොන් බැති ගී සරණියක්

2018 නොවැම්බර් 06 වැනි අඟහරුවාදා - 27  

නාවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලයේ වාර්ෂික පොසොන් බැති ගී සරණිය විද්‍යාල භූමියේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි.
විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිනි නයනා වන්නිආරච්චි මහත්මියගේ උපදෙස් මත සංගීත භාර ආචාර්යවරැ වන ශානිකා උදයංගනී, පුෂ්පකුමාරි යන ගුරැ මහත්මීන්ගේ මූලිකත්වයෙන් ප්‍රසංගය සංවිධානය කර තිබුණි.
විද්‍යාලයේ සංගීත කණ්ඩායම, ශිෂ්‍ය නායිකාවෝ, ප්‍රාථමික ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසු සිසුවියෝ සහ විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය ද බැති ගී ගායනය සඳහා එක්වූහ. විද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය සංවිධානය කළ දන්සලක් ද මෙයට සමගාමීව පැවැත්වුණි.
(රැෂිරැ තරංග)

දින පොත