පාසල් පුවත්

දැදිගම ප්‍රාථමිකයෙන් නැණ කිරුළ

2019 ජනවාරි 11 වැනි සිකුරාදා - 15  

කෑගල්ල දැදිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ නැණ කිරැළ 2018 වාර්ෂික ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශාලාවේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි. මෙම අවස්ථාවට කෑගල්ල කලාප අධ්‍යක්ෂ හේමන්ත, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා (සැලසුම්) වසන්තා රෝහණි කුමාරි, සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා (ප්‍රාථමික) ක්‍රිෂාන්ති, දැදිගම කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා සුගන්දි ශාලිකා, විද්‍යාලයේ විදුහල්පති එම්.ඒ.එන්.වසන්ත කුමාර, නියෝජ්‍ය විදුහල්පති ඕ.කේ.පොඩි නිළමේ, රංගන ශිල්පී සමන් ගුණවර්ධන යන මහත්ම මහත්මීහු ඇතුළු පිරිසක් සහභාගි වූහ. විද්‍යාලයීය සිසු සිසුවියන්ගේ නිර්මාණ ඇතුලත් චිත්‍ර හා අත්කම් නිර්මාණ ප්‍රදර්ශනයක් ද, 2018 ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලකුණු 168 ට වඩා ලබාගත් දරැ දැරියන් 22 දෙදෙනෙකු සඳහා ත්‍යාග සහ සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයක් ද මෙම උළෙලට සමගාමීව පැවැත්විණි.

රැෂිරැ තරංග          

දින පොත