පාසල් පුවත්

බොල්ලුන්න ප්‍රාථමිකයේ ශිෂ්‍ය නායකයෝ, පන්ති නායකයෝ නිල ලාංඡන පලඳිති

2019 ජනවාරි 11 වැනි සිකුරාදා - 7  

පාලින්දනුවර අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ බොල්ලුන්න ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් හා පන්ති නායකයන් නිල ලාංඡන පැලඳවීමේ උත්සවය විදුහල්පති උපුල් සංජීව,  බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රංජිත් සෝමවංශ, මතුගම කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ඩී.එම්.එල්.දිසානායක, පාලින්දනුවර කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා දිනූෂා ලක්මාලි යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් එම විද්‍යාලයේ දී පසුගියදා පැවැත්වුණි. එහි විශේෂ අවස්ථා කීපයක් ඡායාරෑපවල වේ.
(පාලින්දනුවර - පී.ඩී.ලලිත්)

දින පොත