අලුත් පොත්

හොඳමා ළමා නළුවා සහ නිළිය

2016 ඔක්තෝබර් 17 වැනි සඳුදා - 112  

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රාජ්‍ය ළමා නාට්‍ය උපදේශක මණ්ඩලය සංවිධානය කළ රාජ්‍ය නාට්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය, අභ්‍යාන්තර කටයුතු වයඹ සංවර්ධන හා සංස්කෘතික කටයුතු ඇමැති එස්.බි. නාවින්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහරඟමු යොවුන් රඟහලේදී පැවැත්විණි.

එහිඳි විවෘත්ත අංශයෙන් හොඳම නළුවා ලෙසට ‘ඇහැළ මලයි පිට්ටනියයි‘ නාට්‍යෙය් ර පෑ දිලුම් නිලීස සහ හොඳම නිළිය ලෙසට සම්මාන ලැබූ ‘පෙන්ගුයින්“ නාට්‍යයේ රඟ පෑ ටානිවි පතිරන්නැහැහේ සම්මාන ලැබීය.

ඡායාරූප-ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි (ලංකාදීප)DSC_8524

DSC_8236 DSC_8423 DSC_8425 DSC_8435 DSC_8442 DSC_8459 DSC_8472 DSC_8481 DSC_8494 DSC_8499 DSC_8512 DSC_8517

දින පොත