පුවත්

ලෝකයේ වයස්ගතම මිනිසා සමුගනියි

2019 ජනවාරි 21 වැනි සඳුදා - 276  

ලෝකයේ වයස්ගතම මිනිසා වූ මසාසෝ නොනාකා ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. ජපානයේ හොකාකිඩෝ දිවයිනේ පිහිටි ඔහුගේ නිවසේදී මසාසෝ මිය යන විට 113 වැනි වියේ පසුව තිබේ.

ඊයේ පෙරවරුවේ ඔහු සාමකාමිව මිය ගිය බව පවුලේ උදවිය ප්‍රකාශ කර තිබේ. 1905 ජූලි 25 උපන් මසාසෝ 1931 වසරේදී විවාහ දිවියට  පත්ව තිබේ.

ඔහුට දරුවන් පස් දෙනෙක් සිටිති. මසාසෝ සුමෝ ක්‍රීඩාව නැරඹීමටත්, පැණි රස දෑ ආහාරට ගැනීමටත් රුචිකත්වයක් දැක්වූවෙකි.

ජපානය තුළ ඉහළ ආයු අපෙක්ෂාවක් පවතින අතර ලෝකයේ වැඩියෙන්ම ජීවත්වූ පුද්ගලයන්ගේ වාර්තා සඳහා හිමිකම් කියන්නේ ද ජපානනයි. 2013 වසරේදී ඒවකට ලෝකයේ ජීවත්වූ වයස්ගතම පුද්ගලයා වූ ජිරෝමෙන් කිමුරා මිය යන විට 116 වැනි වියේ පසුවිය.

දින පොත