ක්‍රීඩා පුවත්

හරීන්, සංගා, මහේල හමුවක්

2019 පෙබරවාරි 22 වැනි සිකුරාදා - 13  

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හිටපු නායකයන් වන කුමාර් සංගක්කාර, මහේල ජයවර්ධන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා අතර හමුවක් පවත්වා තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව සංගාකාර, මහේල හා හිටපු නායක අරවින්ද ද සිල්වා මහත්වරු විසින්  යෝජනා  ගණනාවක් ඉදරිපත් කර තිබේ. මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද යෝනා වී ඇත. කුමන පාර්ශ්වයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණයන් ජයගත්තත් ඔවුන් සමග මෙම යෝජනා ඉදිරියට ගෙන යාමට කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ. යෝජනා සති තුනක් ඇතුළත කැබිනට් මණ්ඩලයටත් ලබන මැයි මාසයේදි පාර්ලිමේන්තුවටත්  ඉදිරිපත් කිරීමට ක්‍රීිඩා අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා සහතික වී තිබේ.

දින පොත