ක්‍රීඩා පුවත්

එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට

2019 මාර්තු 11 වැනි සඳුදා - 40  

ශ්‍රි ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමගින් එක්දින තරග තුනකට විස්සයි20 තරග තුනකට ක්‍රීඩා කිරිම සඳහා එංගලන්ත කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණියේය.

එම කණ්ඩායම කටුනායක ගුවන් තොටුපොළින් දිවයිනට පැමිණි අතර ඔවුන්ව පිළිගැනිම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිළධාරීන් කිහිප දෙනෙක්ද කටුනායකට පැමිණි සිටියහ.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

දින පොත