පාසල් පුවත්

නවදගල හිපන්කන්ද කනිෂ්ඨයේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

2019 අප්‍රේල් 10 වැනි බදදා - 6  

නවදගල හිපන්කන්ද කනිටු විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියෝ සිව් දෙනෙක් මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් සමත් වී සිටිති.සඳුනි අප්සරා දෙව්මිණි ලකුණු 175 ක්ද, එච්. එස්. සමින්ද ලක්ෂාන් ලකුණු 170 ක්ද, කවීෂා දෙව්මිණි පියරත්න ලකුණු 169 ක්ද, සිනුරි සමාධි කෞශල්‍යා ජයවීර ලකුණු 168 ක්ද ලබා ගෙන සමත් වී සිටිති.
මේ පාසල ආරම්භ කොට මේ වසරේ වසර 97 ක් සම්පූර්ණ වන අතර එකවර වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ශිෂ්‍යත්වය සමත් වූ පළමු අවස්ථාව මෙය වේ.
ඩබ්ලිව්. ජී. ඩී. ධම්මිකා මහත්මිය පන්තිය භාර ගුරැවරිය ලෙස කටයුතු කරන බවත් සියලු ගුරැවරැන්ගේ හා වර්තමාන විදුහල්පති කමල් ශ්‍රී ලියනගේ මහතාගේ කැපවීම නිසා මෙම ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට හැකි වූ බවත් ඔවුහු  කියති.


(බලපිටියේ  එස් ඒ වයි ද සිල්වා)

දින පොත