පාසල් පුවත්

වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝශප් වාස් ප්‍රාථමිකයේ ආන්ජලෝට රන් පදක්කමක්

2019 අප්‍රේල් 10 වැනි බදදා - 18  

ශ්‍රී ලංකා කරාටේ දෝ සංගමයට වසර 43 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් බණ්ඩාරගම නාගරික ක්‍රීඩා සංකිර්ණයේ දී දින දෙකක් පැවති 2018 ජාතික කරාටේ ශූරතා තරගාවලියේ රන් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට වෙන්නප්පුව සාන්ත ජෝශප් වාස් ප්‍රාථමික විදුහලේ ඒ. ජි. ඩබ්. ආන්ජලෝ සිසුවා සමත් වූයේය.     පිරිමි වයස අවුරැදු 9න් පහළ කුමිතේ අංශයේ බර කිලෝග්‍රෑම් 25 ට ඉහළ කාණ්ඩයේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට මෙම සිසුවා සමත් වී තිබේ.   


(නයිනමඩම චන්දන ප්‍රනාන්දු)

දින පොත