පාසල් පුවත්

ගුරුකන්ද මහ විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

2019 මැයි 10 වැනි සිකුරාදා - 6  

ගා/ගුරුකන්ද මහා විද්‍යාලයේ සිසුවියන් සිව් දෙනෙක් මෙවර පහ ශ්‍රේණි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් විශිෂ්ට ලෙස සමත්වූහ. 
 ශිෂ්‍යත්ව හපනුන් වන අකින්සා සේසදී (180), දුල්මි සත්සරණි (172), සවින්දි හරේශා (171) හා ලවන්‍යා දෙව්මිණි (168) යන සිසුවියන් සමග විදුහල්පති එච්.කේ.ඩී.එස්.සී. අභයරැවන් මහතා ,ප්‍රාථමික අංශ ප්‍රධාන නිලංගනී ෙප්‍ර්මලතා, පහ ශ්‍රේණිය භාර ආචාර්ය රැචිරානි වීරසිංහ හා වත්සලා ද සිල්වා යන  මහත්මීහු ද සමග ඡායාරෑපයේ වෙති.


(ඌරගස්මංහන්දිය බී.ජී. අමරසිංහ)

දින පොත