ක්‍රීඩා පුවත්

පළමු තරගය වැස්සට සේදෙයි

2019 මැයි 19 වැනි ඉරිදා - 6  

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හා සත්කාරක ස්කොට්ලන්ත කණ්ඩායම අතර ඊයේ (18දා) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළමු එක්දින තරගය වැස්ස හේතුවෙන් පැවැත්වීමට නොහැකි විය. තරගය එක් පන්දුවක් හෝ යැවීමට නොහැකිව අත්හැර දැමීමට සිදුවිය.

දින පොත