පුවත්

පාසල්වල ආරක්ෂාවට CCTV

2019 මැයි 21 වැනි අඟහරුවාදා - 13  

පාසල්වල ආරක්ෂාව සඳහා CCTV කැමරා සවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවැසීය.

ඊයේ කොළඹදී පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය. කෙසේ වෙතත් මේ සඳහා වියදම්වන මුදල් කිසිම විටකදී දෙමාපියන්ගෙන් අයනොකරන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

දින පොත