පුවත්

‘විදුලි අනතුරු වළකමු සුමිතුරු‘ පෝස්ටර් තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානය අද BMICH හිදී..

2016 දෙසැම්බර් 06 වැනි අඟහරුවාදා - 165  

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් විජය ළමා පුවත්පත සමග සංවිධානය කරන ලද ‘විදුලි අනතුරු වළකමු සුමිතුරු ‘දීප ව්‍යාප්ත පෝස්ටර් චිත්‍ර තරගයේ ජයග්‍රහකයින් සඳහා ත්‍යාග ලබාදීම 2016 දෙසැම්බර් මස 15 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9.30 සිට 12.30 දක්වා කොළඹ 07, බෞද්ධාලෝක මාවතේ, බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ මිහිලක මැදුරේ දී පැවැත්වේ.

ජයග්‍රහකයින් වෙත මේ බව ලිඛිතව දැනුම් දී ඇති අතර වැඩි විසිතර 077 0126254 දුරකථන අංකය හරහා සමීර අදිකාරම් මහතා ඇමතීමෙන් ලබාගත හැකිය.

ජයග්‍රහී පෝටර් සිතුවම් කළ සිත්තරුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ. (www.wijeya.lk බලන්න.)