ලොව වටා

සුනඛයන් දහස් ගණනින් බිලිගන්නා යූලීන් ඇරඹේ

2016 ජුනි 21 වැනි අඟහරුවාදා - 170  

chinaචීනයේ, යූලින් නගරයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සුනඛ මස් සැණකෙළිය ආරම්භ වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පවසයි. දින 10ක පමණ කාලයක් පැවැත්වෙන මෙම සැණකෙළියේදී සුනඛයන් 10,000ක් පමණ මරා දැමෙන බව කියැවෙන අතර, මේ සම්බන්ධයෙන් දැනටමත් චීනයේදී මෙන්ම ජාත්‍යන්තරවද දැඩි විරෝධතාවක් ඇති වී තිබේ. ඒ අනුව, මෙම ක්‍රෑර සැණකෙළිය ඉදිරියේදී නැවැත්වීම සඳහා අත්සන් මිලියන 11ක් ලබාගැනීමේ විශේෂ පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමටද සත්ව අයිතීන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින කණ්ඩායම් කටයුතු කරමින් සිටියි. මේ අතර, යූලින් නගර බලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ මෙම සැණකෙළිය සඳහා කිසිසේත්ම රජයෙන් නිල පිටුබලයක් නොලැබෙන බවයි. නමුත්, එය පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් ලෙස පැවැත්වෙන බවද එම නගර බලධාරීන් පවසා තිබේ.

 

දින පොත