පුවත්

කනිෂ්කගේ ‘පළමු පියසටහන‘

2017 මාර්තු 03 වැනි සිකුරාදා - 48  

රත්නපුර ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ කනිෂ්ක හර්ෂණ උඩවත්ත ශිෂ්‍යා විසින් රචිත පළමු කාව්‍ය සංග්‍රහය ‘ පළමු පිය සටහන‘ නමින් පසුගියදා රත්නපුර ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ දී  ප්‍රවීන ලේඛක මොහාන් රාජ් මඩවල, හේමනලීන් කරුණාරත්න, ඔසන්ද ගුණරත්න යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විදුහල්පති ඩී.එස් රාජපක්ෂ මහතාගේ මග පෙන්වීම මත එළි දැක්විණ.

16997289_443752305956080_1852851224_n 17093899_443752339289410_726756961_n 17124445_443752629289381_957752920_n 17141095_443752519289392_1649179502_n 17141330_443752542622723_1930524605_n17141070_443748879289756_209926753_n