පුවත්

ලෝකයේ වයස්ගතම මිනිසා මිය යයි

2017 අප්‍රේල් 16 වැනි ඉරිදා - 256  

ලෝකයේ වයස්ගතම කාන්තාව (පුද්ගලයා) ජීවිතක්ෂයට පත්වූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.  එමා මොරානෝ නැමැති මෙම කාන්තාව අවුරුදු 117දී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ. 1899 නොවැම්බර් 29දා ඉතාලියේදී උපත ලබා ඇති එමා 1800 කාලසීමාවේදී උපත ලබා ජීවිත්ව සිටින බවට වාර්තා පැවැති එකම කාන්තාවද ඇය වූවාය.

ඇයට සිටි එකම පුත්‍රයාද ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර ලෝක යුද්ද දෙක පිළිබඳව අත්දැකීම් තිබේ.

ඇයගේ මවද අවුරුදු 91ක් තෙක් ජීවිත්ව සිටි ඇති අතර ඇයගේ සහෝදරියන්ස ශතවර්ශයක් පමණ ජීවත්ව තිබේ. සිය අවුරුදු 90දී පටන් දිනකට බිත්තර තුනක් ආහාරයට ගැනීමට පුරුදු වී ඇති මොරානෝ එයින් දෙකක් පිට පිටම ආහාරයට ගෙන තිබේ.

මේ වන විට ලෝකයේ ජීවත්ම සිටින වයස්ගතම කාන්තාව (පුද්ගලයා) බවට පත්ව ඇත්තේ 1900 මාර්තු 10 දා උපතලබා ඇති ජැමෙයිකාවේ වයලට් බ්‍රවුන්ය.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

_92712480_036636872-1 _95654960_3c4d1dea-c5d2-4f5d-9d96-5c6acb140f1d _95655456_51594375-2bbe-48d2-b478-0425f16a2884 violeta20100304sg_2