පුවත්

පිලිප් කුමරු ප්‍රසිද්ධ රාජකීය දිවියට විශ්‍රාම දෙයි

2017 මැයි 04 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා - 138  

එංගලන්ත දෙවැනි එළිසබෙත් රැජිනියගේ සැමියා වන පිලිප් කුමරු සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ප්‍රසිද්ධ උත්සව සඳහා රජ කුමරෙකු වශයෙන් සම්බන්ධ වීමේ ආරාධනා බාර නොගැනීමට තීරණය කර ඇති ඇතැයි  බකින්හැම් මාළිගය නිවේදනය කරයි.

පිලිප් කුමරු මේ වනවිට 95 වැනි වියේ පසුවන අතර, එංගලන්ත රැජිනිය හා වසර 65ක පමණ කාලයක් ඔහු රාජකීය කටයුතු සඳහා එක්ව තිබේ.

91 වැනි දෙවැනි එළිසබත් රැජිනද මේ වනවිට ක්‍රමයෙන් ප්‍රසිද්ධ උත්සව සඳහා එක්වීම අඩුකර තිබේ.

එඩිම්බරෝ ආදිපාදවරයා ලෙසින්ද හඳුන්වන පිලිප් කුමරු, අගෝස්තු මාසය දක්වා බාරගෙන ඇති උත්සව සඳහා එක්වීමට නියමිතය.

පිලිප් කුමරාගේ හා එළිසබෙත් රැජනියගේ 70 වැනි විවාහ සංවත්සරය නොවැම්බර් මාසයේදී සැමරීමට නියමිතය.

නිරෝෂා ප්‍රියදර්ශනී

120605024216-duke-1-horizontal-large-gallery copy 120605024220-duke-2-horizontal-large-gallery copy 120605024435-duke-4-horizontal-large-gallery copy 120605024706-duke-6-horizontal-large-gallery copy 120605024710-duke-7-horizontal-large-gallery copy 120605024716-duke-9-horizontal-large-gallery copy 120605024721-duke-11-horizontal-large-gallery copy 120605024723-duke-12-horizontal-large-gallery copy 120605025848-duke-21-horizontal-large-gallery copy 120605025851-duke-20-horizontal-large-gallery copy 120605025855-duke-18-horizontal-large-gallery copy 120605025902-duke-15-horizontal-large-gallery copy 120605104713-duke-8-exlarge-169 copy 140901213031-04-philip-horizontal-large-gallery copy 140901213039-02-philip-horizontal-large-gallery copy 161221154249-prince-philip-06211969-restricted-exlarge-169 copy 161221201445-prince-philip-fishing-1993-restricted-exlarge-169 copy 161222141109-prince-philip-lead-restricted-exlarge-169 copy 161222150850-prince-phillip-10312015-exlarge-169 copy 170504000051-07-prince-philip-0504-restricted-exlarge-169 copy 170504000424-08-prince-philip-0504-exlarge-169 copy