පාසල් පුවත්

පිරිවෙණෙහි පුංචි හාමුදුරුවෝ කූඩු බඳිති

2017 මැයි 12 වැනි සිකුරාදා - 54  

2 3 4 5

 

 

========================

මීගහතැන්න  විද්‍යාරාම පිරිවෙන්  විහාරස්ථානයේ මෙවර වෙසක් මංගල්‍ය වෙනුවෙන් අළංකාර  සැරසිළි  රැසක් සූදානමින් තිබේ .

පරිවේනාධිපති ඕපාත ඤාණිස්සර හිමියන්ගේ උපදෙස් පරිදි  පිරිවෙනෙහි ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින්  වෙසක් කුඩු සකසමින් මෙසේ ඊට දායකවෙමින් සිටිති.

(විශ්ව ගැමුණු ප්‍රියංකර)