පාසල් පුවත්

කැඳල ශ්‍රී ධීරානන්ද විදුහලට නව ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයක්

views : 2
May 10, 2019 10:47 am

බූස්ස, කැඳල ශ්‍රී ධීරානන්ද මහා විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යනායකයනට නිල ලාං


කටුවන ජාතික පාසලේ ළමා දින සැමරැම් උලෙළ දා...

views : 4
May 10, 2019 10:44 am

කටුවන ජාතික පාසලේ ළමාදින සැමරැම් උලෙළ කටුවන පොලිස් ස්ථානාධිපති සු


ඇඹිලිපිටිය මහ විදුහලේ ඕෂධ සහ ඕෂධී වනජීවී තානාපති ධූරයෙන් පිදුම් ලබති

views : 3
May 10, 2019 10:41 am

ජාතික රෑපවාහිනී නාළිකාව සහ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව එකතුව න


කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රාථමිකයේ ළමා දින සැමරැම් උලෙළක්

views : 2
May 10, 2019 10:39 am

කිරම ධම්මානන්ද ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නීල් නාමල් වනිග


ගාල්ල මහමෝදර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගරයේ ළමා දින උලෙළක්

views : 3
May 10, 2019 10:36 am

ගාල්ල, මහමෝදර සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මහා විද්‍යාලය සංවිධානය


ගුරුකන්ද මහ විදුහලේ ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු

views : 3
May 10, 2019 10:23 am

ගා/ගුරුකන්ද මහා විද්‍යාලයේ සිසුවියන් සිව් දෙනෙක් මෙවර පහ ශ්‍රේණ


මහනුවර ධර්මරා‍ජයේ “ධම්රද” කලා උෙලළ දා

views : 43
May 03, 2019 08:31 pm

මහනුවර  ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ සිසු දරැවන්ගේ කලා කුසලතා වර්ධනය කිර


මඩිතියවල ප්‍රාථමික විදුහලේ විශ්‍රාමික විදුහල්පතිට උපහාර පිදේ

views : 7
May 03, 2019 10:05 am

මඩිතියවල ප්‍රාථමික විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා ලෙස සේවය කළ ඩබ්ලියු.ප


ලෝක ළමාදිනයට අගලවත්ත මූලික රෝහලෙන් චිත්‍ර තරගයක්

views : 9
May 03, 2019 10:02 am

ලෝක ළමාදිනය නිමිති කොටගෙන අගලවත්ත පිඹුර මූලික රෝහල් අධිකාරි වෛද්&zw


සීතාවක සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය තරගවලින් ජයගත් සිසුන්ට ත්‍යාග

views : 6
May 03, 2019 09:59 am

හංවැල්ල (සීතාවක) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කළ සාහිත්‍ය


දින පොත