සංස්කෘතිය

රවීන්ද්‍ර ආරියරත්නගේ ‘‘චරිතෙ හොරු අරං’’

views : 6
March 12, 2018 05:00 pm

රවීන්ද්‍ර ආරියරත්නගේ ප‍්‍රබල භාස්‍යයක් රැගත් නවතම නිර්මාණ


අජිත් මෙන්ඩිස්ගේ ‘‘හදන්නම බෑ’’

views : 6
March 12, 2018 04:51 pm

ප‍්‍රවීණ නාට්‍ය රචක හා අධ්‍යක්‍ෂ අජිත් මෙන්ඩිස්ගේ ප‍්‍රබ


පුන්‍යසේන ගුණසිංහගේ ‘‘දික්තල කාලගෝල’’

views : 13
March 12, 2018 01:53 pm

රිචඞ් මානමුදලි, ජයනාත් බණ්ඩාර, තුෂාරි ගුණරත්න, ඉසුරු වීරසිංහ, උපා