ශාකවලින් ඇති ප්‍රයෝජන

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 04:38 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

මිනිසාට හුස්ම ගැනීමට හිතකර ඔක්සිජන් වායුව ලබා දෙන්නේ ශාක මගිනි. තවද අපට අවශ්‍ය ආහාර,පාන, ඖෂධ, වාසස්ථාන සාදා ගැනීමට ද ශාක භාවිත වේ. මිනිසාට ජීවය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ජල සම්පත රුක ගන්නේ ද ශාක මගිනි. අතීතයේ තිබූ මහා කැලෑ හා වනාන්තර මිනිසා විසින් විනාශ කිරීම නිසා අද අපට දක්නට ඇත්තේ කොන්ක්‍රිට් වනාන්තර පමණි. ඒ නිසා පරිසරය රුකගැනීමට යනු වාතය, ජලය මෙන්ම පස ආරක්ෂා කර ගැනීමයි. ගසට පොත්ත මෙන් මිනිසා සහ තුරැලතා අතර අන්‍යොනතාව තිබිය යුතුයි. එම නිසා තුරැවැල් අපගේ පණමෙන් රැකගැනීම පුංචි අපගේ යුතුකම වෙ ්.
 
සංසලා සාරංගි
5 ශ්‍රේණිය,
කු/ වැල්ලව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය,
කුරැණෑගල.
දින පොත