ස්ථාන

අංගමැඬිල්ල උද්‍යානය

views : 242
August 28, 2017 09:42 am

ගමන් මාර්ගය- දඹුල්ල කන්ඩලම හරහා බකමූණට පැමිණ අංගමැඬල්ලට ළගා විය


ඓතිහාසික සේරුවාවිල මංගල රාජ මහා විහාරය

views : 42
August 09, 2017 11:44 pm

සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදස්පර්ශයෙන් අති පූජනීයත්වයට පත් වූ ශ්‍


කරගහගෙදර  අම්බලම

views : 52
January 09, 2017 12:39 pm

  මෙම අම්බලම ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ නාරම්මල නගරයට ආසන්නව පිහි
මී මුරේ-දුම්බර කඳු

views : 188
October 12, 2016 01:38 pm

දුම්බර කඳු-මී මුරේ ඡායාරූප-අනුෂ නානායක්කාර


ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය

views : 274
October 12, 2016 11:31 am

ඡායාරූප-ශ්‍රී ලංකා ග්‍රහලෝකාගාරය   ග්‍රහලෝකාගාරය පි


කෝනේෂ්වරම් කෝවිල

views : 47
October 11, 2016 04:08 pm


ගාලු කොටුව

views : 59
October 11, 2016 02:15 pm


ත්‍රිත්ව දෙව් මැදුර

views : 212
October 04, 2016 12:21 pm

ත්‍රිත්ව විදුහල මහනුවර නගරයේ ඇති ප්‍රධානම විද්‍යාලයකි. එහි දෙව්