වැවගම ශ්‍රී සීලරතන සිසු නායක නායිකාවෝ පදක්කම් පලඳිති

2021 පෙබරවාරි මස 26 පෙ.ව. 09:16 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

කුලියාපිටිය අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් වැවගම ශ්‍රී සීලරතන ප්‍රාථමික විදුහලේ සිසු සිසුවියන් තිස් දෙනෙකුට සිසු නායක නායිකා නිල ලාංඡන පැලඳවීම එම විදුහලේදී පසුගියදා සිදු කෙරැණි. එදින නිල ලාංඡන පැලඳි සිසු නායක නායිකාවෝ එම විදුහලේ විදුහල්පතිනි ගයනි අනුරාධා දසනායක (ඉදිරිපෙළ වම් පස) මහත්මිය හා සිසු නායක මණ්ඩලය භාර ආචාරිනී එච්.එම්.එම්.චිත්‍රා කුමාරි ගුරැ මහත්මිය සමග එහිදී සමූහ ඡායාරෑපයකට පෙනී සිටි අයුරැ.   


(විස්තර හා ඡායාරෑප කටුගම්පළ - රොසයිරෝ කරැණාරත්න) 

දින පොත