කිරම ධම්මානන්දයේ ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩා කඳවුරක්

2021 මාර්තු මස 03 පෙ.ව. 05:47 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

පාසල් සිසු දරැ දැරියන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් ජිම්නාස්ටික් ක්‍රීඩා කඳවුරක් කිරම ධම්මානන්ද මහා විද්‍යාලයීය පසුගියදා ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණි.
 ක්‍රීඩා විෂය භාර ආචාරිනි ඩබ්ලිව්. ආර්. ගුරැසිංහ මහත්මියගේ  මඟ පෙන්වීම යටතේ මෙය පැවැත්වුණි.


(කිරිම.ඩබ්.ඒ.නෙල්කා)

දින පොත