වෑඩ මුලුව

විජයට හොඳම ජන කතා ලියා තෑගි දිනු අය අගැයූ දා...

views : 54
March 01, 2017 05:31 pm

විජය ළමා පුවත්පත සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සමග 2016 අගෝස්තු


මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩමුළුවදා...

views : 14
January 16, 2017 03:48 pm

ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව විජය ළමා පුවත්පත, ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය සහ පී


බස්නාහිර පළාත් කලා උළෙල හා අාධුනික ලේඛක සම්මාන ප්‍රදානය

views : 103
December 17, 2016 09:54 pm

බස්නාහිර පළාත් අධ්‍යාපන, සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු, ක්‍රීඩා හා යෞවන


 ‘විදුලි අනතුරු වළකමු සුමිතුරු‘ පෝස්ටර් තරගයේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය දා

views : 76
December 15, 2016 08:00 am

  ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විජය ළමා පුවත්පතේ සහය


කිටී සමාජිකයන්ගේ දඹුලු කඳවුර

views : 38
October 20, 2016 12:08 am

ශාන්ත ජෝන් ගිලන් සේවය සංවිධානය කළ ලෝක ළමා දින සැමරුම් උළෙල සහ 


විජය සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන ප්‍රායෝගික පුහුණු සතිය ඇරඹේ

views : 24
August 02, 2016 08:46 am

රත්නපුර ශාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලයේ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයසන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන වැඩහුරු සතිය-2010

views : 10
June 16, 2016 02:15 pm

සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයන විෂය හදාරනු ලබන සිසු සිසුවියන් සඳහා