ලොව වටා

සුනඛයන් දහස් ගණනින් බිලිගන්නා යූලීන් ඇරඹේ

views : 165
June 21, 2016 11:48 pm

චීනයේ, යූලින් නගරයේ වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සුනඛ මස් සැණකෙළිය ආරම්භ වී


හිලරි - ට්‍රම්ප් ලොව බලවත්ම පුටුවට තරග වදිති

views : 59
June 10, 2016 08:33 am

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජනපතිවරණ සටනේ ප්‍රධානතම අපේක්ෂකයින් ලෙස හි


ලොව බලවත්ම කාන්තාවන් අතර චීන කතුන් වැඩිවෙලා

views : 62
June 08, 2016 11:36 am

ෆෝබ්ස් සඟරාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති 2016 ලොව බලවත්ම කාන්තාවන්ග


testttt

views : 27
June 01, 2016 01:33 pm

sfsfsdfsdfsdfsdfsdddddddddddddddd


testt

views : 45
June 01, 2016 01:32 pm

sdfsdfsdfsdf


test

views : 35
June 01, 2016 01:27 pm

dddd


test

views : 36
June 01, 2016 01:26 pm

eee


දින පොත