සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

2022 දෙසැම්බර් මස 01 ප.ව. 07:55 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය විෂය හදාරන සිසුසිසුවියන්ටත් සන්නිවේදනය විෂයයක් ලෙස හදාරන හෝ සන්නිවේදනය පිළිබඳ උනන්දු වන ඕනෑම අයෙකුටත් එක සේ වැදගත් වන මෙම කෘතිය දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ පොත් අලෙවි සැල්වලින් දැන් මිලදී ගත හැකි යි. තර්තෘ ප්‍රකාශනයකි. මිල රුපියල් 480.00

14142043_298285347215056_6021683924466958470_n

දින පොත