චීනයේ චැංග්-4 චන්ද්‍රයා මත පෘථිවි දින 1000 සම්පූර්ණයි

2021 ඔක්තෝබර් මස 25 පෙ.ව. 06:36 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

චීනයේ ජාතික අභ්‍යවකාශ පරිපාලනයේ චන්ද්‍ර ගවේෂණ හා අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් මධ්‍යස්ථානයට අනුව, චැංග්-4 ගවේෂණ යානයේ ලෑන්ඩර් යානය සහ රෝවරය පසුගිය 29දා වනවිට චන්ද්‍රයා මත පෘථිවි දින 1,000ක් වැඩ කර ඇති බව පවසයි.

ලෑන්ඩර් යානය සහ යූටු-2 රෝවරය හොඳ තත්ත්වයේ ඇති අතර, සඳ මතුපිට විද්‍යාත්මක ගවේෂණය දිගටම කරගෙන යාමට හැකි බවත් චීනය පෙන්වා දෙයි.

චැංග්-4 ගවේෂණ යානයේ යූටු-2 රෝවරය මීටර් 839.37ක් ගමන් කර ඇති අතර, ගිගාබයිට් 3,632.01 දත්ත එකතු කරගැනීමට සමත්ව තිබේ.

චන්ද්‍ර ගවේෂණ හා අභ්‍යවකාශ වැඩසටහන් මධ්‍යස්ථානය විසින් පර්යේෂණයේ නවතම සොයා ගැනීම් අඛණ්ඩව ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

2018 දෙසැම්බර් 8දා දියත් කරන ලද චැං-4 ගවේෂණ යානය 2019 ජනවාරි 3දා සඳෙහි දකුණු ධ්‍රැවීය අයිට්කන් ද්‍රෝණියේ වොන් කර්මන් ආවාටයට ප්‍රථම වරට මෘදු ගොඩබෑමක් සිදුකරන ලදී

නරේන් විශ්වජිත් (www.ada.lk)

දින පොත