පෘථිවි නිරීක්ෂණය සඳහා චීනයෙන් නව චන්ද්‍රිකාවක්

2022 දෙසැම්බර් මස 01 ප.ව. 07:17 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

චීනය සෙනසුරාදා පෙරවරු 11:30ට නැගෙනහිර චීන මුහුදේ සිට ලෝන්ග් මාර්ච්-2 වාහක රොකට්ටුවකින් නව දුරස්ථ සංවේදක චන්ද්‍රිකාවක් දියත් කළේය.

නව පෘථිවි නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකාව එහි කලින් තීරණය කළ කක්ෂයට සාර්ථකව ඇතුළු වී ඇති අතර, ස්වභාවික සම්පත් සමීක්ෂණය, නාගරික සැලසුම්කරණය, ආපදා නිරීක්ෂණ සහ අනෙකුත් ව්‍යාපාර සඳහා වාණිජ සේවාවන් සැපයීමට එය සූදානමින් සිටියි.

වර්ෂ 2025 වනවිට මෙම එකතුවේ චන්ද්‍රිකා 138ක් ඇති අතර චීනයේ විශාලතම වාණිජ නිරීක්ෂණ චන්ද්‍රිකා මණ්ඩලය බවට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙය ලෝන්ග් මාර්ච් රොකට් මාලාවේ 418 වැනි දියත් කිරීම වේ.

දින පොත