ලංකාවේ කුමාරයෙක් ගැන චීනයේ යන කාටූනය

2022 ජනවාරි මස 22 පෙ.ව. 08:10 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

පැරණි කාලයේ චීනයට පැමිණි ලංකාවේ කුමාරයෙක් හා සම්බන්ධ කාටූනයක් චීනය විසින් නිර්මාණය කර තිබේ. මෙම කාටූනය දෙසැම්බර් මස 20 වැනිදා සිට, සෑම සතියේ දිනකම පස්වරු 18:40ට එම කාටූනය BRTV ළමා නාළිකාවේ විකාශය කෙරෙයි.

මෙම කාටූනය බෙයිජිං ගුවන් විදුලි හා රූපවාහිනී මධ්යස්ථානය විසින් නිර්මාණය කර තිබේ. Ceylon කුමාරයාගේ නැගෙනහිරට ගමන ලෙස නම් කර තිබේ.  වරුණි  JZ  නමින්  ෆේස්බුක් හි පෙනී සිටින චීන ජාතිකාව මේ පිළිබඳව සිය ෆේස්බුක් ගිණුමෙන් සටහනක් එක් තිබුණි.

ඇය පවසන්නේ මෙම කාටූනය හරහා  චීන ළමයින්ට ලස්සන රටක් වන ශ්රී ලංකාව සහ දෙරටේ සාම්ප්රදායික මිත්රත්වයේ දිගු ඉතිහාසය ගැන දැන ගැනීමට හැකි බවයි.

 

දින පොත