ලොව උසම අධිවේගී මාර්ගය චීනයේ විවෘත වෙයි

2021 සැප්තැම්බර් මස 28 ප.ව. 12:50 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

නිරිතදිග චීනයේ ටිබෙට් ස්වයං පාලන කලාපයේ ලාසා සහ නාක්ක් සම්බන්ධ කරන ලාසා-නාක්ක් අධිවේගී මාර්ගය ගමනාගමනය සඳහා විවෘත කර තිබේ.

එය ජී 6 බීජිං-ලාසා අධිවේගී මාර්ගයේ කොටසක් වන අතර එහි මුළු දිග කිලෝමීටර් 295 කි.

අධිවේගී මාර්ගයේ සාමාන්‍ය උස මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 4,500 ක් වන අතර එය ලොව උසම අධිවේගී මාර්ගය වේ.

අධිවේගී මාර්ගය තණබිම්, හිම කඳු සහ තෙත්බිම් හරහා ගමන් කරන අතර, යංබාජයින් භූතාප උණුදිය උල්පත සහ නම්ට්සෝ විල වැනි මනස්කාන්ත දර්ශනීය ස්ථාන සම්බන්ධ කරයි.

ලාසා-නැග්ක් අධිවේගී මාර්ගය මඟින් ලාසා සහ නැග්ක් අතර ධාවනය වන කාලය පැය තුනකින් පමණ අඩු කෙරේ.

දින පොත