2022 උසස්පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කරයි

2023 සැප්තැම්බර් මස 26 ප.ව. 08:51 - {{hitsCtrl.values.hits}}  

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ - 2022 විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

විභාග දෙපාර්තුමේන්තුවේ www.doenets.lk වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකිය 

දින පොත